Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HOÁ

Địa chỉ: 467 Lê Hoàn, P. Ngọc Trạo, Tp. Thanh Hoá.
Điện thoại: (037)3.721205; 3.852228; 3.721193
Fax: 0373.721205
Email: Urencothanhhoa@gmail.com
Website: www.urencothanhhoa.com.vn