Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty CP Môi trường và CTĐT thanh hóa thành công tốt đẹp.

  10913

  Được sự đồng ý của UBND Tỉnh Thanh Hóa tại quyết định số 4436/QĐ-UB ngày 06/5/2016. Ngày 18/5/2016, tại Hội trường Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

  Về dự và chỉ đạo đại hội có các Đ/c Bùi Văn Tuyển – Phó Trưởng phòng Kinh tế tài chính UBND Tỉnh Thanh Hóa – Thành viên BCĐ CP hóa doanh nghiệp; Đ/c Nguyễn Minh Châu – PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên BCĐ CP hóa doanh nghiệp;  Đ/c Lê Hồng Phong – TP TCBM Sở Nội Vụ; Đ/c Nguyễn Ngọc Dũng – PTP TCDN Sở Tài chính; Đ/c Đỗ Huy Tiếp – TP. TNMT UBND Thành Phố, đại diện Sở Kế hoạch đầu tư, Sở lao động TBXH cùng các đại biểu cổ đông đại diện cổ đông công ty.

  Đại hội đã Nghị quyết các nội dung:

  – Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

  – Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2016-2020);

  – Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;

  – Thông qua kết quả bầu Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty cổ phần nhiệm kỳ 2016-2020.

  Danh sách Hội đồng quản trị:

  1. Đ/c Hồ Viết Lân
  2. Đ/c Nguyễn Ngọc Tuyên
  3. Đ/c Nguyễn Xuân Quý
  4. Đ/c Thiều Văn San
  5. Đ/c Đỗ Thị Minh Hải

            Danh sách Ban kiểm soát:

  1. Đ/c Phạm Thị Tuyết
  2. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc
  3. Đ/c Lê Thị Hiền.

  Dh14

  Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội

  Tại buổi chiều cùng ngày Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty, Trưởng ban kiểm soát và các chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty.

  Ông Hồ Viết Lân, thành viên hội đồng quản trị có số phiếu bầu cử cao nhất đã triệu tập và chủ trì cuộc họp.

  Kết quả Bà Đỗ Thị Minh Hải được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Ông Hồ Viết Lân được bầu giữ chức danh Giám đốc công ty; Các thành viên Ban kiểm soát cũng đã họp phiên đầu tiên và bầu bà Lê Thị Hiền giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát.

  Đại hội cũng xác định phương hướng mục tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, đổi mới phương pháp quản lý của chuyên môn; thực hiện có hiệu quả mô hình công ty cổ phần…; mở rộng ngành nghề, địa bàn kinh doanh dịch vụ, phấn đấu tăng doanh thu hàng năm.

  Một số hình ảnh Đại hội đồng cổ đông công ty CP môi trường và CTĐT Thanh Hóa:

  DH1DH4 copyDH2DH5DH3DH6DH8DH10DH11DH7Dh14DH13DH12

  CHIA SẺ