BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2020 Ý KIẾN KIỂM TOÁN NGOẠI TRỪ 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020 (Xem tại đây)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN (Xem tại đây)

Chiều ngày 20/1/2020 đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đến thăm, chúc Tết Cán bộ người lao động...

 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (TẢI FILE TẠI ĐÂY)

Tải file tại đây (Mẫu biểu quyết Đại Hội)