XEM FILE TÀI LIỆU TẠI ĐÂY.... Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Biên bản Đại hội đồng cổ đông Báo cáo Hội đồng quản trị Báo cáo...

Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 Thực hiện Chương trình công tác...

XEM File tại đây: Nghị quyết thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ 2023 Báo cáo của Hội đồng quản trị Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2023 Báo...

XEM FILE TẠI ĐÂY ....

Xem File dưới đây: TB ngày đăng ký cuối cùng chốt DS cổ đông 2023 NQ gia hạn ĐHCĐ 2023 NQ chốt danh sách cổ đông 2023

Tối ngày 12/01, Đoàn Công an Thành phố do Thượng tá Lê Ngọc Anh – Giám đốc công an Thành phố làm trưởng đoàn...