Chiều 24.11, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã tổ chức Đại...

Bên cạnh việc giữ gìn vệ sinh môi trường TP.Thanh Hoá thêm xanh - sạch - đẹp, 22 tổ “Công nhân tuần tra” còn...

Vào lúc 08h00 ngày 20/05/2022, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá đã tổ chức thành công Đại...

Trong không khí tuổi trẻ cả nước ra sức thi đua hướng về kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí...

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Đại hội Hội cựu chiến binh Công ty Cổ phần Môi trường & CTĐT Thanh Hoá lần thứ...

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo của HĐQT Báo cáo của Ban Kiểm soát 05 Tờ trình ĐHĐCĐ Biên bản họp ĐHDCĐ Biên bản kiểm...

NQ thông qua chương trình ĐHĐCĐ năm 2022 Thông báo mời họp Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2022 Giấy Uỷ quyền Phiếu biểu quyết 1 Phiếu biểu quyết2 Quy...