THÔNG BÁO BẮT ĐẦU GIA ĐOẠN 2 CUỘC THI “GỬI NIỀM TIN, TRAO HY VỌNG”

27601
– Giai đoạn 2 của cuộc thi là cuộc thi sáng tác các thông điệp, tác phẩm (truyện ngắn, thơ ca, hò vè, bài viết, ảnh, video…) về những mô hình hay, cách làm tốt; những thành tựu, dấu ấn tiêu biểu của nhiệm kỳ 2018 – 2023; những ấn tượng tốt đẹp về tổ chức và cán bộ công đoàn.
– Thời gian bắt đầu từ 26/11/2023 – 10/12/2023.
– Cách thức thi: Tập thể và cá nhân tham gia thi đăng tải các thông điệp, tác phẩm dự thi với nội dung như trên lên các trang mạng xã hội (Facebook) cá nhân và của công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở kèm hastag #ĐH13CĐVN #niemtin&kyvong
Đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện! Gửi link tác phẩm dự thi về LĐLĐ thành phố để tổng hợp, xét chọn đề nghị khen thưởng!
Trân trọng!
CHIA SẺ