Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2009 – 2011

  1207

  Ngày 01/8/2009 Công đoàn Công ty Môi trường & Công trình đô thị Thanh Hoá đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2011. Đúng 7h 45’ các đồng chí lãnh đạo công ty, BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2006 – 2008, các vị khách mời và hơn 130 đại biểu đại diện cho công đoàn bộ phận công ty đã đông đủ đến dự đại hội.

  mt8Nội dung cơ bản của Đại hội lần này nhằm tổng kết, đánh giá công tác công đoàn nhiệm kỳ 2006 – 2008, từ đó xác định phương hướng và nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2011.

  mt4
  Đại hội diễn ra trong không khí Công ty hăng hái thi đua hoàn thành các nhiệm vụ năm 2009. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí  Lê Hoàng Mao – (Uỷ viên ban thường vụ LĐLĐ Tỉnh – Chủ tịch LĐLĐ Thành phố); đồng chí Hoàng Thị Yến – (Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố); đồng chí Vũ Bá Minh – (Thường vụ LĐLĐ Thành phố). Lãnh đạo Công ty môi trường & Công trình đô thị Thanh hoá, lãnh đạo các đơn vị thành viên, và hơn 130 đại biểu công đoàn sở.
  BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2006 – 2009 đã nhìn nhận lại toàn bộ kết quả của chặng đường đã qua, nêu ra những bài học kinh nghiệm đối với công tác Công đoàn của toàn Công ty. BCH đã từng bước triển khai và cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Công đoàn công ty lần thứ IX. Những mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết đề ra đã thực hiện được có mục tiêu đạt cao hơn, đưa các mặt hoạt động của Công đoàn công ty đi vào nề nếp hơn.
  Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng uỷ công ty Nghị quyết đại hội CNVC vể công tác Công đoàn, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết. Hàng năm phân loại công đoàn bộ phận, công đoàn công ty, xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua và xét thưởng cuối năm, xét khen thưởng các Ban nữ công và nữ CNVC xuất sắc.
  Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo Công đoàn cấp trên và Đảng uỷ công ty. Xây xựng quy chế làm việc của BCH, quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn với Ban giám đốc công ty, vị trí vai trò của Công đoàn trong quá trình hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của Công đoàn luôn được tôn trọng, uy tín của tổ chức công đoàn trong CNVC nói chung và đoàn viên Công đoàn nói riêng được nâng cao.
  Các đồng chí uỷ viên Thường vụ, uỷ viên BCH được phân công phụ trách các ban, các Công đoàn bộ phận luôn bám sát nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo hoạt động tương đối tốt theo nhiệm vụ được giao.

  BCH đã phối hợp chặt chẽ với các Chi bộ chỉ đạo các công đoàn bộ phận, lựa chọn cán bộ công đoàn và chỉ đạo Đại hội công đoàn bộ phận đạt kết quả tốt. Phối hợp với Đoàn viên Thanh niên, hội CCB trong tổ chức các hoạt động.

  Công đoàn công ty đã thực hiện  phụ cấp chức vụ cho các đồng chí trong BCH – Ban thanh tra, kế toán công đoàn và các đồng chí chủ tịch công đoàn bộ phận, tổ trưởng công đoàn góp phần nâng cao trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao.

  BCH – Ban thường vụ luôn đoàn kết thống nhất trong công tác, nhiệm kỳ vừa qua đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đó là: Tổ chức công đoàn thi đua, vận động CBCNV thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia quản lý và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV, bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động….

  Trong các hội nghị của BCH, Ban thường vụ được chuẩn bị tốt về nội dung, đảm bảo nguyên tắc trong sinh hoạt, hàng năm được LĐLĐ Thành phố xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và được đề nghị các cấp công đoàn khen thưởng và là nhiệm kỳ được các cấp các ngành khen thưởng cao nhất.
  Cũng tại Đại hội, phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2009 – 2011 đã được đề cập. Đẩy mạnh phong trào thi đua vận động CNVC lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến công cụ sản xuất, nâng cao năng xuất lao động…

  – Tham gia xây dựng phương án, chuyển hoạt động của công ty sang công ty TNHH một thành viên, tham gia tổ chức sắp xếp lại sản xuất, bố trí sắp xếp lại lao động, giải quyết lao động dôi dư…

  –  Chăm lo đời sống vật chất tinh thần, thực hiện chế độ chính sách đối với CNVC lao động. Phối hợp chuyên môn đảm bảo 100% CNVC đủ việc làm thường xuyên, thu nhập năm sau cao hơn năm trước, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ CBCNVC có mức sống cao hơn hiện nay. Năm 2009 phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ CBCNVC có mức sống cao hơn hiện nay. Năm 2009 phấn đấu thu nhập tiền lương bình quân đạt 2.200.000đ/người/tháng như nghị quyết Đại hội CNVC đề ra.

  – Công tác tuyên truyền giáo dục là nhiệm vụ thường xuyên. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần làm hạn chế vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật lao động, ngăn chặn tiêu cực, tham ô láng phí và vi phạm khác.

  – Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. BCH công đoàn nhiệm ky XI có trách nhiệm tham mưu cho cấp uỷ triển khai và cụ thể hoá Nghị quyết số 20/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH.
  Gầm ba năm thực hiện Nghị quyết đại hội X Công đoàn công ty, cán bộ đoàn viên Công đoàn đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ, của Liên đoàn lao động Thành phố, sự quan tâm tạo điều kiện của chuyên môn và các đoàn thể trong công ty. Các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết đại hội X (2006 – 2009) đề ra thực hiện tốt, một số nhiệm vụ đạt cao hơn. Uy tín của tổ chức công đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen, tằng cờ thi đua.

  Một số ý kiến tham luận của các Công đoàn cơ sở gắn liền với hoạt động thực tiễn tại đơn vị như đặc thù của một công đoàn cơ sở trong công ty Ban quản lý bãi rác, Xí nghiệm Công viên cây xanh; Đội xe máy; công tác bảo hộ lao động, chăm lo đời sống cho CBCNVC-LĐ được chăm lo; được đông đảo đại biểu chăm chú chia sẻ, học hỏi.

  Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, các tập thể và cá nhân Công ty môi trường và công trình đô thị thanh hoá đã nhận được bằng khen và giấy khen của Công đoàn các cấp trao tặng.

  mt3Thành tích trong công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2006 – 2008 được tặng thưởng

  Các đại biểu cũng đã tham gia bỏ phiếu bầu 15 đồng chí có đủ năng lực vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới. BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2009 – 2011 đã ra mắt, hứa trước Đại hội sẽ đóng góp hết sức mình để công tác Công đoàn góp phần đắc lực vào hoạt động  cũng như góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp của Công ty môi trường và công trình đô thị Thanh Hoá.

  mt5

  BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2009  – 2011 ra mắt

   

  BCH Công đoàn Cty MT&CTĐT nhiệm kỳ 2009 – 2011
  STT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác
  1 Lê Trí Dũng Chủ tịch Công đoàn XNMT 2
  2 Ngô Xuân Giang Phó phòng Quản lý dự án
  3 Phan Thị Hằng Chủ tịch Công đoàn Đội 4
  4 Lê Thị Hoa Chủ tịch Công đoàn XNMT 1
  5 Nguyễn Việt Hùng Chủ tịch Công đoàn Văn phòng
  6 Nguyễn Khắc Lâm Chủ tịch Công đoàn QLBR
  7 Nguyễn Hữu Linh Trưởng Phòng Tổ chức
  8 Nguyễn Thị Nhạn Chủ tịch Công đoàn XNXD
  9 Hà Quang Ninh Chủ tịch Công đoàn XMVC
  10 Lê Hồng Quân Phó phòng Tài vụ
  11 Vũ Xuân Thuỷ Chủ tịch Công đoàn Đội điện
  12 Nguyễn Thế Tiến Chủ tịch Công đoàn Đội TPVS
  13 Nguyễn Minh Tuấn Trưởng phòng Hành chính
  14 Nguyễn Ngọc Tuyên Phó Giám đốc Công ty
  15 Phạm Thị Tuyết Chủ tịch CĐ Xí Nghiệp CVCX

  mt6

  Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

  CHIA SẺ