Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2023-2028)

    505
    Chiều 24.11, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2023-2028). Đây là một trong những đơn vị được LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa chọn để tổ chức đại hội điểm.
    CHIA SẺ