Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

145

TẢI FILE BCTC TẠI ĐÂY … 

Ý KIẾN NGOẠI TRỪ BCTC –  Tải file tại đây

 

CHIA SẺ