Thông tri của Tỉnh ủy thanh hóa V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam Quốc Hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2016)

1610

Thong tri

CHIA SẺ