Thông báo kết luận hội nghị giao ban công tác trật tự đô thị và triển khai Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND Thành Phố

5125

20160408_081038-1

20160408_081028-120160408_080958-1

CHIA SẺ