Bảng vàng thành tích 1. Năm 1972 được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng III về thành tích khắc phục hậu...

Chương trình bình chọn và trao tặng Cúp vàng "Vì sự phát triển Cộng đồng" lần thứ IV và Cup vàng "Giám đốc tài...